ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1 อัตรา
วัน/เดือน/ปี : 22 / 08 / 2013
เงินเดือน : ตามตกลง   บาท
คุณสมบัติที่ต้องการ :
รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการและควบคุมระบบงานคลังสินค้า และการจัดส่ง
- วางแผนการใช้อัตรากำลังพล และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนะคติที่ดี สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
- จัดทำรายงานการบริหารงาน รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน
- บริการพื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยดูแลในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย อายุ 30-40 ปี
- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้า และจัดส่ง 5 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในคลังสินค้า
- มีภาวะผู้นำสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะด้านการวางแผนและบริหารพื้นที่ การตรวจเช็คสินค้า การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ ระบบข้อมูล และระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ลาดกระบังได้

Register
1  
- หน้า -
 
     
 
รายละเอียดการสมัครงาน

1. ทุกตำแหน่งจะต้องมีบุคคลค้ำประกัน  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ร้านไดโซทุกสาขา

 

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่  1/7-9 โกดัง F,G,H ถ.พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขต ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0-2138-9611-3  E-mail : daiso_recruit@yahoo.co.th

 

 
 
       
 
| | | | | |
 
 
© Copyright 2007 Daiso Sangyo (Thailand) All right reserved.